Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Inkubatora Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

16 kwi 2014  


wmurowanie kamienia

16 kwietnia 2014 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Inkubatora Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.                                                    

Swoje podpisy na akcie erekcyjnym złożyli m.in. Zarząd Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny : dr inż. Henryk Łucjan – Prezes Zarządu, Jacek Krok – Wiceprezes oraz Małgorzata Petrusewicz – Członek Zarządu oraz Przewodniczący Rady Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – dr Jerzy Miszczak, Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego – Krzysztof Hetman, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik oraz biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej – dr Mieczysław Cisło.
Głównym celem działalności nowopowstającego Inkubatora, będzie promowanie przedsiębiorczości, kreowanie sprzyjających warunków do tworzenia nowych firm produkcyjnych i usługowych, szczególnie w branży odnawialnych źródeł energii (OZE), informatyki i telekomunikacji (ICT), a także poszerzanie działalności produkcyjnej i usługowej istniejących już firm. Działania Inkubatora Przedsiębiorczości mają wspierać również zrównoważony rozwój gospodarki regionalnej, jak i zapobiegać bezrobociu na terenie województwa lubelskiego poprzez wspieranie przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. Ponadto Inkubator Przedsiębiorczości będzie strefą inspirowania współpracy pomiędzy ludźmi biznesu, jak również miejscem wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy.