Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe na temat uwarunkowań środowiskowych i dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach chronionych (w szczególności NATURA 2000)

16 lip 2015  


Spotkanie zorganizowane przez Fundację w ramach działań Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego, którego jesteśmy Liderem. Jest prowadzone przez p. Annę Żurawską (ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko) oraz p. Krzysztofa Wojciechowskiego (ekspert w zakresie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000). Uczestnikami są przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Lubelskie Energetyczne Partnerstwo Naturowe to forma współpracy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego i  szkołami wyższymi z terenu województwa lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uzyskała tytuł Lidera Partnerstwa w konkursie „Lider Partnerstwa Naturowego” zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony  Środowiska, która realizuje Projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem współpracy jest wymiana doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych, a także informowanie i edukacja przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Profil Partnerstwa jest związany z branżą energetyki odnawialnej i działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W ramach Partnerstwa prowadzą współpracę przedsiębiorcy zajmujący się energetyką wodną, wiatrową, solarną, budownictwem energooszczędnym i wykorzystaniem biomasy do produkcji energii w biogazowniach i przez energetykę zawodową.

Tereny Natura 2000, które leżą w obszarze szczególnego zainteresowania Partnerstwa znajdują się na terenie powiatu tomaszowskiego: Dolina Sołokiji, Ostoja Tyszowiecka oraz Pastwiska nad Huczwą. Na powyższych terenach samorząd lokalny we współpracy z inwestorami prywatnymi planuje budowę biogazowni rolniczych i farm fotowoltaicznych.