IBM Corporate Service Corps

26 mar 2015  


DSC_0166

Przez cztery tygodnie marca pracownicy koncernu IBM realizowali w Lublinie program wolontariatu pracowniczego – IBM Corporate Service Corps. Jedna z grup podjęła pracę nad strategią Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Przy opracowywaniu planu promocji, zakresu usług oraz zasad polityki cenowej nowo powstającej inwestycji współpracowało z nami trzech wybitnych specjalistów: Thierry Ruiz z Francji, Patricio Ezequiel Diamanti z Argentyny oraz Urmi Sengupta z Indii. Wymiana doświadczeń okazała się niezwykle owocna i inspirujące dla naszego zespołu. Dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm naszych Konsultantów!