Konferencja pt. “Odnawialne źródła energii na obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie: potencjał i możliwości działania”

28 lip 2015  


Konferencja organizowana w ramach Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego. W programie m. in. „Podstawy oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym na obszarach Natura 2000 (procedura postępowania), z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu” (Anna Żurawska, ekspert w zakresie ocen oddziaływania na środowisko) oraz „Rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska, w tym: kwestie związane z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska, dostępem do informacji o środowisku oraz ocenami oddziaływania na środowisko” (dr Anna Haładyj, adiunkt w Katedrze Prawa Zarządzania Środowiskiem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).