Konferencja: Praktyczne aspekty realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

19 lis 2015  


Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Praktyczne aspekty realizacji projektów Partnerstwa PublicznoPrywatnego”, która odbędzie się dnia 25 listopada 2015 roku w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lublinie, przy Drodze Męczenników Majdanka 181.

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz prezentacji wymiernych korzyści, jakie przynoszą jednostkom samorządu terytorialnego projekty realizowane i finansowane w tym modelu.

Podczas konferencji przedstawione zostaną również wnioski ze spotkania poświęconego wdrożeniu nowych technologii w budownictwie pasywnym, które mogą być zastosowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Prelegentami konferencji będą eksperci w zakresie doradztwa gospodarczego i efektywności energetycznej.

Partnerem merytorycznym jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak
& Kordasiewicz specjalizująca się w zagadnieniach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele samorządów z terenu województwa lubelskiego.

Program ramowy_konferencja_25 11_kdg

Rejestracja: biuro@fundacja.lublin.pl lub pod nr tel 81 710 19 00 wew.1