CONNECT – platforma startowa

10 mar 2016  


„Platformy startowe dla nowych pomysłów” to kompleksowy program wspierania startupów, realizowany w ramach programu Polska Wschodnia 2014-2020 (działanie 1.1 POPW).

Celem Platformy Startowej Connect jest rekrutacja innowacyjnych pomysłów młodych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój innowacyjny biznes w Polsce Wschodniej, w tym w szczególności na terenie województwa lubelskiego.

Animatorem platformy CONNECT jest Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny jest partnerem przy realizacji projektu.

Nabór pomysłów trwać będzie od 1 marca 2016 roku do końca kwietnia 2017 roku.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby do 35 roku życia. Innowacyjny pomysł biznesowy mogą zgłosić pojedynczy  pomysłodawcy lub zespoły, przy czym zgłaszane pomysły nie mogą być przedmiotem aktualnie prowadzonych działalności.

Jak to działa:

1) wypełnij formularz zgłoszeniowy,

2) jeśli zostaniesz zakwalifikowany do projektu -> zarejestrujesz  swoją firmę typu startup w formie spółki z o.o.,

3) otrzymasz kompleksowe wsparcie w postaci usług podstawowych i specjalistycznych; będziesz miał swojego opiekuna

Realne korzyści dla Ciebie to:

  • udział w trzydniowym zjeździe„kick off session” oraz 6 dwudniowych zjazdach tematycznych: praca nad pomysłem metodą Lean Canvas, Business Model Canvas, zarządzanie HR, zarządzanie firmą, team building, leadership, UX, wycena projektu, przygotowanie do spotkań z inwestorem, crowdfunding, branding, marketing, rynki zagraniczne, sprzedaż, prawne aspekty prowadzenia firmy, finanse i księgowość oraz negocjacje,
  • wsparcie dot. procesu zakładania spółki,
  • wsparcie w kwestiach formalnych wynikających z regulaminu projektu i umowy na inkubację,
  • konsultacje z mentorami posiadającymi ponadprzeciętne doświadczenie i kwalifikacje w dziedzinie uruchamiania działalności gospodarczej. Mentorami w projekcie są przedsiębiorcy zarządzający dużymi przedsiębiorstwami, aniołowie biznesu, ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem, eksperci wspierający kreowanie i wdrażanie pomysłów biznesowych,
  • profesjonalna powierzchnia biurowa (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym wyposażeniem),
  • możliwość uczestnictwa w warsztatach z zakresu wystąpień publicznych czy szkoleń z przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe,
  • doradztwo podatkowe, obsługa księgowa i prawna oraz podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej,
  • szansę na ubieganie się nawet o 800 tys. bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności biznesowej w drugiej części programu (już od czerwca 2016 roku).

Autorzy najlepszych projektów będą mieć szansę na sfinansowanie udziału w imprezach startup-owych poza granicami Polski.

REGULAMIN_Connect

 

 

PLATFORMY_PL_Connect