Bezpłatne szkolenie “Stwórz niepowtarzalny model biznesowy swojego startupu”

13 lis 2015  


Zapraszamy na bezpłatne szkolenie “”Stwórz niepowtarzalny model biznesowy swojego startupu”, które odbędzie się 17.11.2015 roku w godz. 17:00-19:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do budowania, modyfikowania oraz weryfikowania „pomysłu na biznes” dzięki innowacyjnym metodom, które znacznie zwiększają szanse na sukces produktu i usługi na rynku. Uczestnicy szkolenia przekonają się, że umiejętne wykorzystanie modeli biznesowych może w dużym stopniu ograniczyć ryzyko porażki ich pomysłu w zetknięciu z rzeczywistością.

Prowadzący:

Andrzej Zbroja – certyfikowany doradca LGPP FMCP Certificate Financial Management Certyfication Program, LGPP Local Government Partnership Program, certyfikowany audytor wewnętrzny PIKW I stopnia, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, certyfikowany specjalista ds. zarządzania projektami Certyfikat PRINCE 2 Foundation APM Group, trener biznesu, absolwent Politechniki Lubelskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ekspert ds. oceny merytorycznej projektów współfinansowanych w ramach PO IG 2007-2013 w Ministerstwie Gospodarki Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych, ekspert ds. oceny merytorycznej projektów współfinansowanych w ramach PO IG 2007-2013 oraz PO RPW 2007-2013 w PARP, pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Lubelskiej, pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział w Lublinie, ekspert w komisjach kwalifikacyjnych i Funduszu Pożyczkowego oraz trener w Fundacji ,,OIC Poland”, wieloletni doradca i trener. Doradca i autor opracowań z zakresu analizy kondycji ekonomiczno-finansowej, oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych, studiów wykonalności, biznes planów, wyceny wartości, programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw, instytucji budżetowych oraz ZOZ-ów. Doradca i ekspert z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości:http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl/

Organizator:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Inkubator Przedsiębiorczości
Droga Męczenników Majdanka 181
20-325 Lublin
te. 81 710 19 00 wew.1