Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny prowadząca biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w prowadzeniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a mianowicie:

– zapewni rzetelną obsługę księgową i kadrowo-płacową, pomoże wybrać optymalną formę opodatkowania, doradzi w zakresie formalności związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników;
– doradzi jaką wybrać formę prawną prowadzenia działalności oraz pomoże sprawnie zarejestrować działalność gospodarczą;
– pomoże uzyskać i rozliczyć dotację unijną.

W związku ze złożonością ciągle zmieniającego się prawa podatkowego i bilansowego, przedsiębiorcy decydują się na powierzenie swoich ksiąg rachunkowych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Dzięki powierzeniu Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny usług księgowych i kadrowo-płacowych, przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na przedmiocie swojej działalności i ograniczyć swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych.

Współpraca z nami pozwala uniknąć kosztownych inwestycji związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwisem i modernizacją technologiczną, wynagrodzeniem działu księgowości i kosztami szkoleń. Najistotniejsza jednak jest jakość usług wynikająca z naszej specjalizacji w tym zakresie. Firma nasza zbiera doświadczenia, uczestnicząc w rozwiązywaniu praktycznych problemów swoich Klientów (kontakty z urzędami skarbowymi, bankami, ZUS itp.). Zapewniamy pełną poufność danych.

Oferta

Obsługa księgowa

Więcej szczegółów
– prowadzenie wszelkich form księgowości: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów dla ryczałtu, karta podatkowa,
– prowadzenie odpowiednich rejestrów VAT,
– sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,
– wypełnianie niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych,
– sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
– opracowywanie Zakładowych Plantów Kont,
reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innych urzędach w zakresie naszego umocowania.

Obsługa kadrowo-płacowa

Więcej szczegółów
– naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
– naliczanie składek ZUS,
– sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
– przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
– wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
– sporządzanie deklaracji PIT-11 i PIT-40,
– rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
– przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
– prowadzenie szkoleń BHP,
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– przygotowywanie standardowych umów o pracę i aneksów,
– przygotowywanie informacji o warunkach zatrudnienia,
– przygotowywanie świadectw pracy odchodzących pracowników,
– przygotowywanie skierowań na badania lekarskie,
– prowadzenie kart urlopowych,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie dostarczanych list obecności,
– prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
– prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązku ochrony danych osobowych.

Doradztwo

Więcej szczegółów
– w jakiej formie prawnej najkorzystniej rozpocząć działalność,
– jaką wybrać formę opodatkowania,
– jak przeprowadzić nietypowe transakcje, by zminimalizować obciążenia fiskalne,
– jak w ramach obowiązującego prawa zmniejszyć obciążenia podatkowe i koszty świadczeń pracowniczych.

Fundusze unijne

Więcej szczegółów
W budżecie Unii na lata 2014 – 2020 dla Polski przewidziano ponad 100 mld Euro. Te realne pieniądze w dużej części trafią w formie dofinansowania do przedsiębiorców. Doradzamy o jakie środki może starać się przedsiębiorca, a także zapewniamy wsparcie z zakresu poprawnego rozliczenia przyznanych środków, w tym przygotowania wniosków o płatność.

Cennik usług

Biuro nie stosuje sztywnego cennika. Dla każdego przedsiębiorcy stawka zostanie ustalona indywidualnie.

Cena za usługi księgowe uzależniona jest przede wszystkim od zakresu i ilości pracy świadczonej na rzecz Klienta. Elementem, pozwalającym na wstępne określenie tej pracy, jest liczba dokumentów księgowych dostarczanych do rozliczenia, jak również stopień skomplikowania operacji gospodarczych.

Koszt miesięcznej obsługi księgowej zaczyna się już od 150,00 zł netto za Księgę Przychodów i Rozchodów, od 400,00 zł netto za pełną księgowość i od 100,00 zł netto za ewidencję przychodów dla ryczałtu lub kartę podatkową.

Koszt obsługi kadrowo-płacowej ustalany jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania systemu pracy i wynagradzania. Zaczyna się od 20,00 zł netto miesięcznie za osobę zatrudnioną na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną.   

woman

Zapraszamy do współpracy

Katarzyna Kucharzyk

tel. 81 710 19 04
e-mail: *protected email*