pozyskaj finansowanie

 

wsparcie_w_starcieII

wsparcie_w_starcie_zdjęcie

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY:

• absolwentów szkół średnich i wyższych tj. I, II stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od
dnia otrzymania dyplomu
• studentów ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego
roku studiów licencjackich lub magisterskich
• bezrobotnych

czytaj więcej…

mikroprzedsiębiorcy_napis

mikroprzedsiębiorcy_zdjęcie

JEŻELI JESTEŚ:

  • Osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
  • Zamieszkujesz powiaty: hrubieszowski, tomaszowski, zamojski oraz Miasta Zamość i zamierzasz założyć, a także prowadzić działalność gospodarczą?

Weź udział w projekcie!

czytaj więcej…