Talent Power Lider® – zarządzaj swoim potencjałem zawodowym 21.04.2016 godz. 18:30-20:30

18 Kwi 2016  


Talent Power Lider® – zarządzaj swoim potencjałem zawodowym

Warsztat jest dla Ciebie, jeśli:

  • zastanawiasz się nad swoimi mocnymi stronami,
  • trudno Ci określić cel zawodowy, do którego zmierzasz,
  • patrzysz na swoje doświadczenia i nadal nie dostrzegasz swojego unikalnego potencjału

Przyjdź, jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • Jak strategicznie troszczyć się o swój potencjał zawodowy? Czego rynek pracy wymaga od Ciebie?
  • Jak możesz stać się liderem własnego życia?
  • Co jest kluczowe w budowaniu świadomej ścieżki kariery?
  • Twoja oferta kompetencyjna oparta o mocne strony/talenty – dlaczego daje spektakularne efekty
  • Jaka jest różnica pomiędzy liderem własnego życia a liderem zespołu? Jakie kluczowe kompetencje powinni posiadać

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, Droga Męczenników Majdanka 181, 20-094 Lublin

Zapisy: http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/lublin/talent-power-lider-zarzadzaj-swoim-potencjalem-zawodowym-121313/?source=directory

Zapraszamy!

Olga Szyszka
Posiada 9 lat doświadczeń w biznesie w obszarze strategicznego HR. Z każdym rokiem prowadząc
bardziej zaawansowane projekty i obejmując bardziej odpowiedzialne stanowiska związane z
rozwojem zasobów ludzkich. Wspiera Klientów biznesowych jako doradca, trener ale także pracuje
z indywidualnymi wyzwaniami dotyczącymi ścieżki kariery i rozwoju potencjału zawodowego osób.
Pomaga indywidualnych Klientom i małym biznesom zbudować swój konkurencyjny potencjał
oparty na talentach i zrealizować cele finansowe. Pracuje z największymi korporacjami
międzynarodowymi w realizacji projektów z obszaru zarządzania talentami, HR development,
strategicznych szkoleń i business coachingu kariery. Dostarcza rozwiązania odpowiadające na cele
biznesowe Klientów.
Obszary specjalizacji: Zarządzanie talentami; Modele Kompetencji; Zaawansowane programy
szkoleniowe; Prezentowanie swojego potencjału/prezentowanie swojego biznesu; Business
Coaching kariery; Poczucie własnej wartości;
Z wykształcenia: Socjolog (KUL), Psycholog (SWPS) i Profesjonalny coach praktyk.
Z praktyki biznesowej: HR Business Partner, doradca i trener biznesu, właścicielka firmy Talent
Power (www.talentpower.pl).
Z zamiłowania improwizatorka, Tatro-maniaczka i poszukiwaczka przygód.

Organizatorzy:

https://aiplublin.inkubatory.pl/

www.inkubator-lublin.pl