MISJA

 Naszą misją jest współtworzenie biznesowej przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości. 

“Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni.”
– Arystoteles Onassis

Inkubator przedsiębiorczości:

⇒ Inkubator Przedsiębiorczości został założony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny dzięki jej wieloletniej aktywności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

⇒ Fundacja od ponad 20 lat prowadzi działalność wspierającą osoby bezrobotne, pracujące, rolników, przedsiębiorców oraz starterów. Jest partnerem dla instytucji rynku pracy, szkół i uczelni wyższych oraz dla innych organizacji pozarządowych.

⇒ Fundacja jako instytucja otoczenia biznesu, realizuje strategię dostosowaną do potrzeb rynku, otwierając się na nowe branże związane m.in. z energetyką odnawialną oraz ICT. Inkubator Przedsiębiorczości pełni w tych dziedzinach rolę ośrodka transferu wiedzy i nowoczesnych technologii oraz integracji środowisk biznesowych.

⇒ Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uzyskała dotację inwestycyjną na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

logotypy

[su_spacer size="80"] zakres działalności strzałka wspieranie i promocja środowiska startupowego strzałka rozwój przedsiębiorczości i innowacji strzałka kreowanie atrakcyjnej przestrzeni biznesowej dla firm strzałka transfer wiedzy z dziedziny IT oraz OZE Oferujemy strzałka    nowoczesną powierzchnię biurową z przestronnym parkingiem strzałka    profesjonalnie wyposażoną salę konferencyjną i szkoleniową strzałka    adres biznesowy dla firmy strzałka    w pełni wyposażone stanowiska pracy strzałka    przestrzeń networkingową [su_spacer size="20"] [maxbutton name="uslugi"] [maxbutton name="Oferta (grey)"] [su_spacer size="20"]

[su_spacer size="80"]Współpracujemy   [logooos_saved id="256"] [su_spacer size="40"]

[su_spacer size="60"]GALERIA [logooos_saved id="1691"] [su_spacer size="40"]

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, w ramach którego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne.