MISJA

 Naszą misją jest współtworzenie biznesowej przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości. 

“Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni.”
– Arystoteles Onassis

Inkubator przedsiębiorczości:

strzalka biala Inkubator Przedsiębiorczości został założony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny dzięki jej wieloletniej aktywności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy.

strzalka biala Fundacja od ponad 20 lat prowadzi działalność wspierającą osoby bezrobotne, pracujące, rolników, przedsiębiorców oraz starterów. Jest partnerem dla instytucji rynku pracy, szkół i uczelni wyższych oraz dla innych organizacji pozarządowych.

strzalka biala Fundacja jako instytucja otoczenia biznesu, realizuje strategię dostosowaną do potrzeb rynku, otwierając się na nowe branże związane m.in. z energetyką odnawialną oraz ICT. Inkubator Przedsiębiorczości pełni w tych dziedzinach rolę ośrodka transferu wiedzy i nowoczesnych technologii oraz integracji środowisk biznesowych.

strzalka biala Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny uzyskała dotację inwestycyjną na budowę Inkubatora Przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

logotypy


zakres działalności

strzałka wspieranie i promocja środowiska startupowego

strzałka rozwój przedsiębiorczości i innowacji

strzałka kreowanie atrakcyjnej przestrzeni biznesowej dla firm

strzałka transfer wiedzy z dziedziny IT oraz OZE

Oferujemy
strzałka    profesjonalnie wyposażoną salę konferencyjną i szkoleniową
strzałka    adres biznesowy dla firmy
strzałka    w pełni wyposażone stanowiska pracy
strzałka    przestrzeń networkingową
strzałka    wynajem  powierzchni biurowej (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym         wyposażeniem) odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu
strzałka    obsługę księgową
strzałka    obsługę prawną
strzałka    doradztwo podatkowe
strzałka    doradztwo podatkowe
strzałka    mentoring
strzałka    organizację warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pichingowe
strzałka    podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej
strzałka    doradcze usługi specjalistyczne związane z opracowaniem nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

USŁUGIZapoznaj się OFERTAZapoznaj się

Współpracujemy

 

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
Krajowy System Usług
Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne
Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej
Klub Sponsora
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Lublinie
Pracodawcy Ziemi Lubelskiej

GALERIA

Uroczyste otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości
Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Budynek IP
Nasz zespół
Sale do wynajęcia
Lokale pod wynajem
Wnętrza IP
Budowa Inkubatora
Wmurowanie kamienia węgielnego
IBM Corporate Service Corps

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny jest koordynatorem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, w ramach którego współpracują podmioty zajmujące się energetyką (solarną, wiatrową, wodną i geotermalną) oraz produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne.